Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 70–71 | Cite as

1010 Maatwerk Nodig Bij Wonen Voor Verstandelijk Gehandicapten

► Gehandicaptenzorg
  • 206 Downloads

Samenvatting

Mensen met een verstandelijke beperking wonen tegenwoordig vaker in woonwijken dan op een instellingsterrein. Voelen ze zich ook beter in de woonwijk? Onderzoek wijst uit dat hun ervaringen en wensen sterk verschillen. Maatwerk lijkt de enige oplossing.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations