Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 68–68 | Cite as

1008 Veegploeg Declaratieverkeer Huisartsen Gestopt

► Zorg/► Huisartsen
  • 2 Downloads

Samenvatting

De veegploeg van huisartsenorganisatie LHV, het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland is per direct opgeheven. Volgens minister Ab Klink ziet de LHV geen noodzaak het orgaan in stand te houden, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations