Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 8, pp 33–34 | Cite as

976 Meldpunt Nza: 281 Klachten Over Aanvullende Verzekering

► Uitvoering En Toezicht
  • 4 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil dat de informatievoorziening van verzekeraars over de aanvullende verzekering verbetert. Verzekeraars mogen alleen spreken van 100%-vergoeding als daarop geen enkele uitzondering is. Ook moeten call centers van verzekeraars klanten beter informeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations