Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 111–111 | Cite as

960 Beklonken

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Op 1 juli 2007 zijn Bavo Europoort en de Parnassia Groep gefuseerd. Samen vormen zij de Parnassia Bavo Groep. Met deze fusie wordt Parnassia Bavo Groep de grootste speler op het gebied van geestelijke gezondheidszorg in het westelijk deel van Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations