Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 78–79 | Cite as

912 Architectuur Van Zorggebouwen:Kwaliteitsslag En Expertiseslag Noodzakelijk

Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

Sterk opdrachtgeverschap, visionaire architectuur en meer innovatie in het zorgvastgoed zijn nodig om gebouwen in de zorg beter te laten aansluiten op eisen van cliënten, medewerkers en familie. Dat bepleit het platform Architecture in Health bij de overhandiging van het boek Bouwen aan de architectuur van de zorg aan staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om deze ambities te voeden met kennis en ervaring bepleit het platform Architecture in Health de totstandkoming van een kenniscentrum voor zorg en architectuur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations