Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 72–72 | Cite as

901 Igz: Invloed Farmaceutische Industrie Op Behandelrichtlijnen Geneesmiddelen

► Farmaceutische Industrie
  • 3 Downloads

Samenvatting

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de farmaceutische industrie (indirecte) invloed heeft bij de ontwikkeling van behandelrichtlijnen geneesmiddelen. Het is tegenwoordig vrijwel onmogelijk om gezaghebbende personen op een vakgebied aan te trekken die geen band hebben met de farmaceutische industrie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations