Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 59–59 | Cite as

883 Twintig Miljoen Euro Voor Oplossen Personele Gevolgen WMO

► Maatschappelijke Ondersteuning

Samenvatting

Staatssecretaris Bussemaker heeft een overeenkomst getekend met vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), werkgevers en werknemers in de thuiszorg over de personele gevolgen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations