Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 7, pp 37–38 | Cite as

861 Azilect En Selegiline Terecht In Hetzelfde Cluster Op Bijlage 1a Geplaatst

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

In kort geding wees het Hof Amsterdam in hoger beroep op 22 maart 2007, onder nummer 1775/06 SKG, een arrest in een geschil tussen een geneesmiddelenfabrikant en de Staat der Nederlanden over de indeling van het geneesmiddel Azilect, op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations