Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 5, pp 103–104 | Cite as

673 Brits Tuchtrecht Op De Schop

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Leken en artsen gaan in Groot-Brittannië straks samen oordelen over artsen tegen wie een tuchtklacht is ingediend. En artsen zullen elke vijf jaar met een test moeten bewijzen dat ze nog steeds bekwaam zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations