Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 5, pp 80–80 | Cite as

642 Registers Huisartsen Bijzondere Bekwaamheden Openbaar

► Beroepen

Samenvatting

De registers van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) zijn openbaar. Hiermee kunnen ook buitenstaanders via het internet bekijken welke huisartsen bijzondere bekwaamheden beschikken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations