Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 5, pp 72–72 | Cite as

631 Klink: Geen Behoefte Aan Uitbreiding Kankercentra

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het voornemen om een privaat kankerinstituut te vestigen in Amsterdam is niet in strijd met de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Dat schrijft minister Klink in reactie op het voornemen van het Duitse bedrijf Rehamed om te komen tot de vestiging van een privaat kankerinstituut op het voormalige Shell-terrein in Amsterdam Noord aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations