Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 5, pp 27–28 | Cite as

585 Zeeuwse Overgangsregeling Voorkomt Massaontslag In Thuiszorg

► Indicatiestelling
  • 2 Downloads

Samenvatting

Het College Zorg en Welzijn in Zeeland, een overleg van alle gemeenten en de provincie, voorkomt massaontslagen in de thuiszorg door een overgangsregeling. Bovendien behouden bestaande cliënten voorlopig hun vertrouwde hulp. De Zeeuwse thuiszorgorganisaties zijn tevreden over de regeling. Zeeland is daarmee de eerste provincie die een uitweg heeft gevonden voor de gevolgen van de forse verschuiving in de indicatiestelling van verzorging naar de lichtere huishoudelijke hulp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations