Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 132–133 | Cite as

567 Vier Thema’s Voor Gezondheidsbevordering

Article
  • 19 Downloads

Samenvatting

De volksgezondheid zou behoorlijk verbeteren met een gezondere leefstijl van de bevolking. Het preventiebeleid van de overheid is zich dan ook steeds meer gaan richten op riskante leefgewoonten als roken, ongezond eten, weinig bewegen en het overmatig drinken van alcohol. De ontmoediging van het tabaksgebruik is succesvol gebleken, maar hoe zit het met andere vormen van ongezond gedrag? Vragen deze om een andere manier van ontmoediging, met een grotere rol van bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de lokale overheid? Laat de mondige burger van tegenwoordig zich overigens nog wel iets gelegen liggen aan overheidsvoorlichting? Een bezinning op de uitgangspunten van de gezondheidsbevordering lijkt noodzakelijk en deze publicatie stelt dan ook vier vragen ter discussie:

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations