Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 101–101 | Cite as

534 Verpleegkundige Krijgt Waarschuwing Van Tuchtrechter

> Tuchtrecht En Aansprakelijkheid

Samenvatting

Een achtjarig meisje wordt door de kno-arts geopereerd aan haar oor. Het patiëntje heeft een spina bifida, diverse andere aandoeningen en een ventriculoperitoneale drain. Na de operatie blijkt de pijnmedicatie onvoldoende te helpen. De verpleegkundigen besluiten het meisje temgesic te geven op basis van een zogenoemd temgesic- protocol. Na een tweede tabletje temgesic valt ze in slaap. Vlak voor middernacht wordt het meisje levenloos aangetroffen. Ze wordt vergeefs gereanimeerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations