Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 95–95 | Cite as

523 PatiËnt Beoordeelt Arts Met Een 8,1 Voor Bejegening

► Beroepsuitoefening
  • 14 Downloads

Samenvatting

Patiënten geven artsen een gemiddeld rapportcijfer van een 8,1 voor de manier van bejegenen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het PatiëntTevredenheidsonderzoek (PTO) van de NVZ vereniging van ziekenhuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations