Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 87–87 | Cite as

511 Orde Wil Verhoging Van Functiegebonden Kostenbudget

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

Het functiegebonden kostenbudget van medisch specialisten moet worden verhoogd. Daarnaast moet er een stapsgewijze loonsverhoging komen. Dat zijn enkele speerpunten van de Orde van Medisch Specialisten in de komende onderhandelingen voor de cao voor de universitaire medische centra (UMC).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations