Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 75–76 | Cite as

498 Meer Aandacht Voor Milieugevolgen Medicijnen

Article

Samenvatting

Een reeks pilotprojecten moet zorgen dat er minder medicijnresten in het drinkwater belanden. Het is de bedoeling dat burgers milieuvriendelijke geneesmiddelen gaan kiezen. Ziekenhuizen doen er verstandig aan urine gescheiden te houden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations