Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 73–74 | Cite as

494 SFK: Preferentiebeleid Leidt Tot Hogere Kosten

Article
  • 14 Downloads

Samenvatting

Eind augustus 2006 meldde toenmalig minister Hoogervorst dat het preferentiebeleid in de tweede helft van 2005 tot een kostendaling van 2,1 miljoen euro heeft geleid. De besparingen op de geneesmiddelenkosten liepen in 2006 terug. Bovendien zijn deze besparingen lager dan de uitvoeringskosten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations