Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 47–48 | Cite as

462 CVZ Doet Aanbevelingen Voor Zorgpakket In 2007 En 2008

Article

Samenvatting

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft het Zorgverzekeringswet- en AWBZ-pakket doorgelicht en adviseert een aantal zorgvormen in te laten stromen of juist uit het verzekerde pakket te halen. In het pakketadvies doet het CVZ onder meer het voorstel om eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen (zoals de rollator) niet langer te vergoeden en om medicatie tegen slaap- en angststoornissen te beperken. Maar bijvoorbeeld ook om fysiotherapie bij incontinentieklachten op te nemen in het basispakket en voor een aantal indicaties stamceltransplantaties aan te merken als te verzekeren zorg. Dit staat in het Pakketadvies 2007, dat het CVZ aan minister Klink van VWS aanbood.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations