Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 36–37 | Cite as

451 Toelating Tot Vrijwillige Verzekering AWBZ (1)

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Centrale Raad van Beroep deed op 20 januari 2007, onder nummer 04/495 AWBZ, uitspraak in een geschil tussen appellante en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de weigering appellante toe te laten tot de vrijwillige AWBZverzekering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations