Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 4, pp 10–15 | Cite as

434 De Eerste Ervaringen Met Het Nieuwe Zorgstelsel

  • M.A. Donker
► Inleidende Artikelen
  • 123 Downloads

Samenvatting

De invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft geleid tot felle concurrentie tussen verzekeraars, scherpe premies en kritischer keuzegedrag van consumenten. Mede hierdoor staan de resultaten in de zorgverzekeringssector onder druk en proberen verzekeraars hun efficiëntie te vergroten door kostenbesparingen en consolidatie. De prudentieel toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) volgt de ontwikkelingen bij de verzekeraars nauwgezet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • M.A. Donker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations