Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 144–145 | Cite as

299 Handboek Werken Aan Eigen Professionaliteit

Article

Samenvatting

Kwaliteit en professionaliteit worden voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties steeds belangrijker. Maar de pgo-organisaties hebben over het algemeen nog weinig ervaring met het systematisch werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen organisatie. De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), gesteund door het Fonds PGO nam het initiatief voor een Handboek Werken aan Eigen Professionaliteit (WEP). Het is een ambachtelijk opgezet handboek, met vooral praktische tips en adviezen, verzekerde algemeen directeur van artsenfederatie KNMG en voorzitter van de stuurgroep WEP, Paul Rijksen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations