Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 143–143 | Cite as

297 Krant ‘PatiËnt Op 1’ Uitgekomen

► Diversen

Samenvatting

Onlangs is een speciale krant uitgekomen onder de titel ‘Patiënt op 1’. De krant biedt zowel de raden van bestuur, artsen, verpleegkundigen, receptionisten als cliëntenraden informatie, tips en trucs om effectieve patiëntenparticipatie op te zetten en te vergroten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations