Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 142–142 | Cite as

295 CBP: Informatie Doorspelen Over Zwangerschap Mag Niet Zonder Toestemming

► Privacy
  • 3 Downloads

Samenvatting

Zorgverzekeraars en kraamhulpen mogen informatie over zwangerschap niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de zwangere vrouw zelf doorgeven aan bedrijven die deze gegevens voor direct marketing willen gebruiken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations