Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 141–141 | Cite as

293 Voorlichting Over FinanciËle Gevolgen Zorgverzekeringswet Onvoldoende

◄ Beleidsontwikkeling

Samenvatting

Na een jaar Zorgverzekeringswet zegt meer dan de helft van de mensen dat ze door de overheid niet goed is voorgelicht over de financiële gevolgen van het nieuwe zorgstelsel. Een kwart zegt dat ze niet goed op de hoogte is van de veranderingen die hebben plaatsgevonden of twijfelt hierover.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations