Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 50–50 | Cite as

189 Onderzoek Toont Grote Verschillen Aan In Inkoopbeleid Zorgkantoren

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

De gewenste uniformiteit in het inkoop- en contracteerbeleid van zorgkantoren is uitgebleven. Vooral de visie van de concessiehouders blijkt bepalend voor het gevoerde beleid. Daardoor is er sprake van een ongelijk speelveld voor zorgorganisaties en is tevens de rechtsgelijkheid van cliënten in gevaar. Dat constateren de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ActiZ, organisatie van zorgondernemers, op basis van een onderzoek uitgevoerd door Zorg Consult Nederland.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations