Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 48–48 | Cite as

187 Actiz Steunt Roep Politiek Om Transparantie En Toezicht In Thuiszorg

Article
  • 9 Downloads

Samenvatting

Regels voor goed bestuur, een transparante bedrijfsstructuur en het leveren van verantwoorde zorg zijn essentiële voorwaarden om de marktwerking in de thuiszorg te laten slagen. Ook spreekt het voor zich dat gemeenten en zorgkantoren toezicht kunnen (en moeten) houden op ondernemingen die thuiszorgdiensten leveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations