Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 44–45 | Cite as

185 Rechtbank Gaat Akkoord Met Voortgang Aanbesteding Huishoudelijke Verzorging

Article
  • 3 Downloads

Samenvatting

De Amsterdamse rechtbank heeft uitspraak gedaan op het bezwaar dat Zorgcentrum Aelsmeer via een kort geding heeft ingebracht tegen de Europese aanbestedingsprocedure die de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn afgelopen najaar hebben gevolgd bij de selectie van nieuwe zorgaanbieders van huishoudelijke verzorging. Aalsmeer en Uithoorn selecteerden vier aanbieders die vanaf 1 januari 2007 hulp in het huishouden zouden gaan bieden in beide gemeenten. Zorgcentrum Aelsmeer, dat samen met zorgcentrum ’t Kloosterhof onder de naam Thuiszorg Aalsmeer onder andere huishoudelijke zorg biedt, zat daar niet bij vanwege het ontbreken van een van de verplichte bijlagen in hun aanbieding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations