Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 43–44 | Cite as

183 Ziekenhuizen Sluiten Aan Bij Pilot Zorginkoop Npcf En AGIS

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Vier regionale ziekenhuizen en een revalidatiecentrum in de provincie Utrecht hebben hun medewerking toegezegd aan de vorig jaar gestarte pilot Zorginkoop en patiëntenperspectief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations