Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 2, pp 43–44 | Cite as

183 Ziekenhuizen Sluiten Aan Bij Pilot Zorginkoop Npcf En AGIS

Article

Samenvatting

Vier regionale ziekenhuizen en een revalidatiecentrum in de provincie Utrecht hebben hun medewerking toegezegd aan de vorig jaar gestarte pilot Zorginkoop en patiëntenperspectief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations