Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 178–178 | Cite as

167 Innovatief Aanbesteden

Article
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het aanbesteden van een bouwopdracht kan bepalend zijn voor het (financiële) resultaat. In het nieuwe good practice cahier Innovatief aanbesteden – creativiteit in gebondenheid laat het Bouwcollege zien hoe innovatieve vormen van aanbesteding kunnen bijdragen aan toekomstgerichte zorggebouwen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations