Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 176–177 | Cite as

165 Denken Over Ouderen Moet Radicaal Anders

Article
  • 30 Downloads

Samenvatting

Het huidige denken over ouderdom en het aanbod aan voorzieningen past niet bij de groeiende groep van vaak hoger opgeleide, actieve, mondige, nog gezonde en draagkrachtige burgers tussen de 55 en 75 jaar. Daarom moet het beleid voor wonen, financiën, sociale zaken, welzijn en gezondheid worden gekoppeld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations