Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 143–143 | Cite as

128 Waarschuwing Na Overlijden Kind

Article

Samenvatting

De verpleegkundig centralist van een huisartsenpost, die een appendicitis bij een kind aanzag voor een buikgriep, heeft van het tuchtcollege in Eindhoven een waarschuwing gekregen. Het tienjarige jongetje overleed aan de gevolgen van de appendicitis.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations