Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 139–140 | Cite as

123 Arts Berispt Na Overlijden Kraamvrouw

Article
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het regionaal Tuchtcollege in Zwolle heeft een arts berispt na het overlijden van een 37-jarige vrouw die een tweeling had gebaard. De vrouw had eclampsie met daarbij een zich ontwikkelend HELLP-syndroom (Hemolysis Elevated Liverenzymes and Low Plates).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations