Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 134–134 | Cite as

121 Herregistratie Risico Voor Verpleegkundigen

► Wet Big
  • 7 Downloads

Samenvatting

Vakbond De Unie Zorg en Welzijn wil dat VWS de plannen voor herregistratie van verpleegkundigen op korte termijn aanpast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations