Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 123–123 | Cite as

103 NPCF: Eerstelijnszorg Voorop

Article

Samenvatting

De Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) is van mening dat de eerstelijnszorg met stip de eerste plaats binnen de gezondheidszorg verdient. Zorg, dicht bij huis, veilig en voordelig. Samenwerking in de eerste lijn, bij voorkeur onder één dak, is voor de NPCF het sleutelwoord. Dit staat beschreven in de brochure Eerstelijnszorg voorop! Op weg naar een geïntegreerde eerstelijnszorg vanuit patiëntenperspectief.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations