Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 113–114 | Cite as

94 Sector Zorg En Welzijn Biedt Uitstekende Baankansen

Article
  • 18 Downloads

Samenvatting

In grote delen van de sector Zorg en Welzijn is de komende jaren veel personeel nodig. Dit biedt goede kansen voor mensen die op zoek zijn naar een baan in de sector. Binnen de zorgsector dreigen met name tekorten in de ouderenzorg, ggz en gehandicaptenzorg. Zo zijn er onder andere veel verzorgenden op mbo-niveau nodig in de ouderenzorg. In de welzijnssector en jeugdzorg bestaat grote behoefte aan maatschappelijk werkers. Om de personeelsvoorziening veilig te stellen, zijn maatregelen nodig om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg en welzijn te garanderen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations