Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 112–113 | Cite as

92 VWS: Schoonmaakbedrijven Niet Verplicht Thuiszorgpersoneel Over Te Nemen

► Arbeidsvoorwaarden En Arbeidsomstandigheden
  • 3 Downloads

Samenvatting

In zijn algemeenheid kan niet – zoals het CNV dat doet – worden gesteld dat schoonmaakbedrijven op grond van de cao Schoonmaak verplicht zijn personeel over te nemen van een thuiszorginstelling bij een contractswisseling. Dat antwoordt de minister van VWS op vragen van kamerlid Verbeet (PvdA).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations