Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 98–99 | Cite as

74 Actiz En Nigz: Bezuiniging Op Preventie Thuiszorg Heeft Grote Gevolgen

► Thuiszorg

Samenvatting

Preventieactiviteiten op het gebied van overgewicht en chronische ziekten dreigen van tafel te gaan. Er is een groot tekort aan geld voor belangrijke preventieactiviteiten bij thuiszorgorganisaties. Dit is het gevolg van forse bezuinigingen door de rijksoverheid op subsidies aan thuiszorginstellingen. Ten opzichte van vorig jaar zijn de budgetten gehalveerd. Organisatie van zorgondernemers ActiZ vraagt hiervoor aandacht van het ministerie van VWS en wijst op de gezondheidsrisico’s door het niet uitvoeren van deze activiteiten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations