Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 81–82 | Cite as

51 Zn En Ggz Nederland Tevreden Over Voortgang Overheveling GGZ

► Diagnosebehandelingcombinaties
  • 4 Downloads

Samenvatting

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben recent hun instemming uitgesproken over het traject van de overheveling van de ggz per 1 januari 2008 (vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet). Jos de Beer (directeur GGZ Nederland) en Chiel Bos (directeur zorg van ZN) stellen dat aanbieders van ggz-zorg en zorgverzekeraars inmiddels de noodzakelijke activiteiten ontplooien om de overheveling van de ggz mogelijk te maken. De Beer en Bos zien nu ook aanmerkelijk meer begrip bij beide partijen voor elkaars vragen en behoeften en die opstelling draagt bij aan een succesvolle afronding van het overhevelingstraject.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations