Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 56–57 | Cite as

20 Uitspraken Van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Article
  • 5 Downloads

Samenvatting

Verzekerde verzoekt de commissie te bepalen dat verzekeraar de kosten van fysiotherapie moet vergoeden. Verzekerde heeft een zorgverzekering, gebaseerd op de Zorgverzekeringswet. Op 2 maart 2006 heeft verzekeraar een machtiging afgegeven voor veertien behandelingen fysiotherapie, terwijl 52 behandelingen waren gevraagd. Een verzoek om het standpunt te heroverwegen bleef zonder resultaat. Desgevraagd heeft het College voor zorgverzekeringen zijn visie op de kwestie gegeven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations