Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 6, Issue 1, pp 51–53 | Cite as

18 Uitspraak College Van Beroep Voor Het Bedrijfsleven Over Vergoeding Kosten Mrsa In De Zaak Valkenhof Tegen Nza

► Jurisprudentie
  • 20 Downloads

Samenvatting

Op 21 november 2006 heeft het College van beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) een belangrijke uitspraak gedaan die grote gevolgen voor de zorginstellingen kan hebben. De directe aanleiding voor de uitspraak vormde de MRSAbesmetting die zich in 2003 heeft voorgedaan in verpleeghuis de Kempenhof, een van de vier instellingen van de Stichting Valkenhof. Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) besloot destijds (in 2004) dat de kosten van de grootschalige MRSA-besmetting in de Kempenhof (uiteindelijk begroot op ruim € 370.000) niet voor vergoeding in aanmerking kwamen. Die kosten moesten worden betaald uit het budget of de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) aangezien de geldende beleidsregels geen ruimte boden voor vergoeding van de meerkosten in verband met MRSA.

Het CBB oordeelde echter anders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations