Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 142–146 | Cite as

1467 Overzicht Van Kamerstukken En Staatsbladen

► Stand Van Zaken Wetgeving
  • 4 Downloads

Samenvatting

Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken. Kamerstukken II 2006-2007: brief minister met geannoteerde agenda extra Raad over de arbeidstijdenrichtlijn; 7 november 2006 (111); verslag algemeen overleg gehouden op 11 oktober 2006 (112).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations