Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 121–122 | Cite as

1440 Vergelijken Van Ziekenhuiswachttijden Op Kiesbeter.NL

Article

Samenvatting

Op de website kiesBeter.nl kunnen consumenten met ingang van november wachttijden van ziekenhuizen vergelijken. Dat kan tijdwinst opleveren, want voor sommige planbare behandelingen verschillen de wachtlijsten aanzienlijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations