Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 120–120 | Cite as

1438 Agis Maakt Scorelijsten Ziekenhuizen Onderling Vergelijkbaar

Article
  • 2 Downloads

Samenvatting

Welk ziekenhuis levert de beste zorg? En hoe ervaart de patiënt die zorg? Jaarlijks komen onder andere het Algemeen Dagblad en Elsevier ieder afzonderlijk met hun top 100 van Nederlandse ziekenhuizen. Agis Zorgverzekeringen biedt consumenten nu de mogelijkheid om de diverse scorelijsten onderling met elkaar te vergelijken. Via www.agisweb.nl heeft de consument zo alle informatie van ziekenhuizen in een oogopslag bij elkaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations