Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 112–113 | Cite as

1424 Convenant Opleidingen

Article
  • 16 Downloads

Samenvatting

Het College Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) gaat opleidingen en beroepen in de gezondheidszorg beter structureren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations