Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 111–112 | Cite as

1422 Haast Komt Zorgvuldigheid Opleidingsfonds Niet Ten Goede

► Opleidingen
  • 2 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuizen moeten hun subsidieaanvraag voor opleidingsplaatsen indienen. Het aanvraagformulier voor deze miljoenenoperatie bevat tal van onduidelijkheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations