Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 99–99 | Cite as

1405 VWS Wijst Bestuurders Zorginstellingen Op Verantwoordelijkheid Brandveiligheid

Article
  • 7 Downloads

Samenvatting

Onlangs is het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over de Schipholbrand gepubliceerd. De minister van Justitie heeft over de uitkomsten van dit rapport een debat met de Tweede Kamer gevoerd. Brandveiligheid beperkt zich niet alleen tot ‘cellen’ maar is ook aan de orde bij ziekenhuizen, gehandicaptenvoorzieningen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de ggz.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations