Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 64–65 | Cite as

1359 Gemeentelijke Zorgen Over WMO

Article
  • 12 Downloads

Samenvatting

In een brandbrief aan staatssecretaris Ross en aan het parlement uiten de grote steden hun zorg over de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij verwachten grote financiële problemen met de komst van de wet.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations