Advertisement

Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 63–63 | Cite as

1357 ZEEUWS Model Laat Zorg Concurreren Op Kwaliteit

Article
  • 4 Downloads

Samenvatting

Laat thuiszorginstellingen niet concurreren op prijs, maar op kwaliteit. Dat is de keuze die dertien gemeenten in Zeeland hebben gemaakt in de problematiek van de marktwerking in de thuiszorg als gevolg van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations