Zorg en Financiering

, Volume 5, Issue 10, pp 59–60 | Cite as

1355 Kenniscentrum Dbc Publiceert Nieuwe Set Kwaliteitsindicatoren Voor Zorginkoop In 2007

Article

Samenvatting

Het Kenniscentrum DBC van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de inkoopgids voor het jaar 2007 gepubliceerd. De gids bevat een nieuwe set met elf aandoeningspecifieke kwaliteitsindicatoren voor het maken van kwaliteitsafspraken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations